Blaze tomu, který … (Žalm 1)

Blaze tomu, který … (Žalm 1)

Každý křesťan je nové stvoření, požehnán Bohem. První žalm přirovnává požehnání blahoslaveného člověka se přirozením stavem padlého člověka.

Kazatel: Pavel Borovanský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 2. 9. 2018
Text: Žalm 1