A toto jsou Jeho dary (Efezským 4,11)

A toto jsou Jeho dary (Efezským 4,11)

Kristus každému křesťanovi dal dary proto, aby budoval Jeho církev. Pavel mluví o některých konkretních z těchto darů v listu Efezským.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 5. 8. 2018
Text: Efezským 4,11