Tento byl na počátku u Boha (Jan 1,1–5)

Tento byl na počátku u Boha (Jan 1,1–5)

Věčné světlo, které je samo Bohem a bylo u Boha od věčného počátku, zazářilo do temnoty lidí.

Kazatel: Matthew Smith
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 5. 3. 2023
Text: Jan 1,1–5