Pravé světlo přicházelo na svět (Jan 1,6–13)

Pravé světlo přicházelo na svět (Jan 1,6–13)

I když stvoření nepoznalo a nepřijalo Stvořitele, věčné božské světlo dalo pravomoc se stát Božími dětmi těm, kteří v něj uvěřili.

Kazatel: Matthew Smith
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 12. 3. 2023
Text: Jan 1,6–13