Obnovení spravedlivého z nemoci (Žalm 41)

Obnovení spravedlivého z nemoci (Žalm 41)

Chcete-li zažít Boží milosrdenství v čase vašich těžkostí, projevujte vytrvale milosrdenství slabým a vyznávejte své hříchy Bohu.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 19. 3. 2023
Text: Žalm 41
⁠http://www.bskk.cz/⁠