Seminář pro ženy 1: Podřízenost z biblického hlediska (Jakub 4,7)

Seminář pro ženy 1: Podřízenost z biblického hlediska (Jakub 4,7)


Kazatel:
Sonya Smith
Událost: Sborový pobyt 2021: Jak se rodí a roste církev
Datum: 7. 7. 2021
Text: Jakub 4,7