Proč chválíme: Práce trojjediného Boha v našem spasení — 3. část

Proč chválíme: Práce trojjediného Boha v našem spasení — 3. část

Pavel píše v listu Efeským, že když jsme uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, když jsme uvěřili, v něm jsme byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým. V době Pavla měla pečeť na dopisu nebo smlouvě důležitý význam: 1. Zaručovala skutečnost dokumentu, 2. Označovala vlastnictví a 3. Chránila proti změnám smluvních podmínek. A podobně to dělá Duch Svatý pro nás, když jsme zapečetěni s Ním.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 29. 9. 2019
Text: Efeským 1,13–14