Kde je Bůh, když to bolí? (Rút 1,1–5)

Kde je Bůh, když to bolí? (Rút 1,1–5)

Rút je kniha ze Starého zákona. Proč máme knihu o pohanské ženě v době soudců Izraele? Pravda je, že žijeme v podobné době, jako žila Rút, během které všichni dělali to, co bylo v jejich očích správné. Abychom tuto knihu správně pochopili, musíme vážit čtyři aspekty té knihy: období, okolnosti, osoby a obtíže.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 6. 10. 2019
Text: Rút 1,1–5

Otázky ke studiu knihy Rút:

  1. Proč je kniha Rút v Bibli?
    Jaký je hlavní cíl té knihy? Nápověda- podívejte se na 4,18 až 22. 
  2. Jak reaguji já, když moje plány dopadnou přesně opačně?
  3. Co kontroluje mou mysl a myšlení, když čelím bolesti a zklamání?
  4. Jaké verše mám připravené v mé mysli, abych správně mysel v každé situaci?