Jak definovat a demolovat pýchu

Jak definovat a demolovat pýchu

Ježíš v sedmé kapitole Evangelia podle Marka popisuje hříchy, které vychází z nitra a znesvěcují člověka. Jedním z nich je nadutost. Písmo popisuje nadutost mnoha synonymy: pýcha, arogance, sebevědomí, domýšlivost, sebeuspokojení nebo vychloubání. Každý člověk je pyšný – i křesťan. Musíme definovat problém pýchy, zjistit pramen pýchy a najít řešení pýchy.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 29. 9. 2019
Text: Marek 7,21–23