Boží vyučování v tísni

Boží vyučování v tísni

Žijeme v době, ve které se hodně lidí bojí budoucnosti. Navenek se zdá, že se bojí například smrti nebo konce světa. Co je příčinou tohoto strachu? Je jí v podstatě neznalost jejich Stvořitele. I křesťané nemůžou brát automaticky, že mají svou jistotu pevně v Pánu. Jak tedy získáváme jistotu, která poráží strach a vítězí nad každou tísní? V pětadvacátem žalmu máme od krále Davida 3 body, které nám můžou pomáhat: 1. Modli se za Boží vyučování, 2. Ujišťuj se v Božím jednání a 3. Důvěřuj Božímu řešení.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 15. 09. 2019
Text: Žalm 25