Přijatelné hříchy: Závist (Různé texty)

Přijatelné hříchy: Závist (Různé texty)

Co je to závist? Závist je „rozhořčené povědomí o výhodách ostatních.“ Hříchem není, že ostatní lidé mají něco hezkého nebo lepšího. Tím hříchem je, že nejsme spokojení s tím, co máme my. Potenciál pro závist je přítomný všude, proto nám pomáhá, když víme: 1. Co Písmo učí o závisti, 2. Příklady závisti z Písma (např. Satan, Kain, bratři Josefa, Saul, Židé vůči Pavlovi a Barnabáši, velekněží vůči Ježíši) a 3. Jak se závistí můžeme bojovat.

Kazatel: Radek Kolařík
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 9. 2. 2020
Text: Různé texty