Radost z vyslyšené modlitby (Žalm 28)

Radost z vyslyšené modlitby (Žalm 28)

My křesťané víme, že se máme modlit, ale řekli bychom, že se modlíme s radostí? Radost je podstatná vlastnost skutečné modlitby a musíme se učit, jak můžeme dát vzrůst své radosti z modliteb, které věříme, že Bůh vyslyší. V Žalmu 28 nás král David nabádá, že je potřeba: 1. Vytrvale prosit. 2. Věřit, že Bůh slyší naše modlitby. 3. Věřit, že Bůh pracuje ve všech našich modlitbách.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 2. 2. 2020
Text: Žalm 28