Jak se modlit biblicky (1. část) (Matouš 6,5–8)

Jak se modlit biblicky (1. část) (Matouš 6,5–8)

Každý z nás ví, že modlitba je zásadní v křesťanském životě – rosteme a plodíme modlitbou. Zároveň víme, že jeden z nějtěžších úkolů křesťanského života je pravidelná, důsledná, soustředěná a mocná modlitba. V kázání na hoře nás Pán Ježíš učí čtyři lekce o modlitbě:
1. Musíme se modlit.
2. Musíme se modlit se správnými motivy.
3. Musíme se modlit tajně.
4. Musíme se modlit s vírou v Boha.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 16. 2. 2020
Text: Matouš 6,5–8