Modlářství materialismu (Matouš 6,19–24)

Modlářství materialismu (Matouš 6,19–24)

Většina Čechů řiká, že jsou ateisty, ale pravda je, že každý uctívá něco. A nejběžnější náboženství v této době je materialismus. Problém avšak je, že materialismus nemůže uspokojit největší touhy a potřeby člověka.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 16. 8. 2020
Text: Matouš 6,19–24