Obnova z utrpení hříchu do radosti odpuštění (Žalm 32)

Obnova z utrpení hříchu do radosti odpuštění (Žalm 32)

Když jsme se stali věřícími, Bůh nám ukazoval hříchy, které jsme měli ve svých životech. Boj s hříchem ale není práce za jeden den; to je proces, který bude trvat celý naše životy. Naše motivacr na to, abychom každý den na celý život zapásili s hříchem, je Boží milost. Co působí Boží milosti v našim vztahu k hříchu? V třicátý druhý žalm nám dává král David dvě věci jako odpověď na tuto otázku:

1. Neodkládejte vyznání svých hříchů.
2. Nesnašte se zapírat svůj hřích.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 9. 8. 2020
Text: Žalm 32