Jednejte moudře, hleďte pochopit, co je vůle Páně! (Efezským 5,17)

Jednejte moudře, hleďte pochopit, co je vůle Páně! (Efezským 5,17)

Každý křesťan chce žít způsobem, který se Bohu líbí, ale jak můžeme vědět, co je pro nás Boží vůle? Krátce řečeno je Boží vůle naše posvěcení.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 23. 8. 2020
Text: Efezským 5,17