Příčina úzkosti a její lék (Matouš 6,25–30)

Příčina úzkosti a její lék (Matouš 6,25–30)

Hodně lidí má úzkost, ale málo z nich má řešení. Boží slovo je úžasné v tom, že nám nejen ukazuje na přičinu úzkosti, ale taky na řešení, pomoc a naději.

Čtyři přičiny úzkosti můžou být:
1. Nevyrovnaný pohled na život (v. 25)
2. Pochybnost o Boží schopnost (v. 26)
3. Selhání logiky (v. 27)
4. Nevíra (vv. 28–30)

Pokud chceme bojovat proti úzkosti, musíme:
1. Modlit se.
2. Chválit Boha.
3. Studovat Boží slovo.

Za domácí úkol během týdne můžeme přečíst Žalm 104 a probírat následující otážky:
1. Jak je tento žalm spojení se dnešním kázáním?
2. Co nás tento žalm učí o Bohu?
3. Jak musíme reagovat podle těch pravd, které nás učí tento žalm?
4. Jak to ovlivňuje náš život i pohled na Boha?

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 30. 8. 2020
Text: Matouš 6,25–30