Ježíšův plán učednictví (Matouš 28,18–20)

Ježíšův plán učednictví (Matouš 28,18–20)

Ježíšova poslední slova učedníkům jsou známá. Většina z nás si ale neuvědomuje, že je v nich jenom jedno přikázání, které je také posledním přikázáním od našeho Pána: Čiňte učedníky.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 12. 7. 2020
Text: Matouš 28,18–20