Ohleduplná služba: Jak každá ovce musí sloužit jako pastýř

Ohleduplná služba: Jak každá ovce musí sloužit jako pastýř

I když máme vedoucí a starší v církvi, pravda je, že každý pastýř je taky ovce a každá ovce musí taky sloužít jako pastýř. Pokud chceme splnit své povolání jako pastýř, musíme dělat tři věci:

1. Volat k pomoci.
2. Potěšit malomyslné.
3. Ujímat se slabých.
4. Mít trpělivost se všemi.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 5. 7. 2020
Text: 1. Tesalonickým 5,14