Sborový pobyt 2020: Jak postupujeme dál?

Sborový pobyt 2020: Jak postupujeme dál?

Pokud dobře pochopíme, co to je církev a členství církve, jak tyto principy můžeme aplikovat v našich životech?

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Sborový pobyt
Datum: 3. 7. 2020
Text: Různé texty

Piktogram udělal Freepik z www.flaticon.com