Sborový pobyt 2020: Zodpovědnost členů II: Biblická kázeň

Sborový pobyt 2020: Zodpovědnost členů II: Biblická kázeň

Co to je biblická kázeň a jakou zodpovědnost má každý člen církve ohledně ní?

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Sborový pobyt
Datum: 2. 7. 2020
Text: Různé texty

Piktogram udělal Freepik z www.flaticon.com