Sborový pobyt 2020: Zodpovědnost členů I: Návod ke členství

Sborový pobyt 2020: Zodpovědnost členů I: Návod ke členství

Pokud chceme být dobrými věrnými členy ve svojí místní církvi, musíme být motivováni milostí, musíme pochopit cenu církevního členství, musíme mít správný pohlčed na svoje dary a musíme milovat Boží církev.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Sborový pobyt 2020
Datum: 30. 6. 2020
Text: Římanům 12 http://www.bskk.cz/

Piktogram udělal Freepik z www.flaticon.com