Sborový pobyt 2020: Zodpovědnost vedoucích II

Sborový pobyt 2020: Zodpovědnost vedoucích II

Vedoucí církve musí být poslušními a musí pečovat o Boží lid. Jejich poslušnost přináší prospěch a radost nejen jim, ale i všem členům církve.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Sborový pobyt 2020
Datum: 29. 6. 2020
Text: Židům 13,17

Piktogram udělal Freepik z www.flaticon.com