Sborový pobyt 2020: Zodpovědnost vedoucích I

Sborový pobyt 2020: Zodpovědnost vedoucích I

Pastýři Božího stáda mají velkou výzvu a musí proto mít správnou motivaci.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Sborový pobyt 2020
Datum: 28. 6. 2020
Text: 1. Petrův 5,1–4

Piktogram udělal Freepik z www.flaticon.com