Devoluce člověka a jeho nelogická logika (Římanům 1,21)

Devoluce člověka a jeho nelogická logika (Římanům 1,21)

Římanům 1,21 vysvětluje, proč je náš svět takový, jaký je. Osvětluje nám, jak může být svět tak technologicky vyspělý a přitom tak morálně zaostalý. Proč stejná společnost, která vyrábí něco tak úžasného jako je iPhone, podporuje přesvědčení, že existuje 64 pohlaví? Ale smyslem celého verše není, aby křesťané mohli říkat: „Mám pravdu! Jsem na správné straně! Moje argumenty jsou logičtější.” Smyslem tohoto verše je: „Bez evangelia jsme všichni ztraceni!“

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 17. 10. 2021
Text: Římanům 1,21