Důvod, proč lidé nevěří v Boha (Římanům 1,19–20)

Důvod, proč lidé nevěří v Boha (Římanům 1,19–20)

Proč lidé nevěří v Boha? Proč je mnoho Čechů ateisty nebo agnostiky? Je to proto, jak prohlašují ateisté, že Bůh nemůže existovat? Nebo je to proto, jak prohlašují agnostici, že není dostatek důkazů, že Bůh existuje? Je biblický důvod? Odpověď najdeme v Pavlově listu Římanům 1,19–20.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 10. 10. 2021
Text: Římanům 1,19–20