Čtyři tisíce let fake news (Římanům 2,12–16)

Čtyři tisíce let fake news (Římanům 2,12–16)

V této části druhé kapitoly listu Římanům Pavel bojuje proti některým neuvěřitelně mylným názorům na hřích a spasení. Hlavně se staví proti nebezpečnému přesvědčení, že pokud má člověk správné náboženství, správné učení a správné rituály, bude před Božím soudem v bezpečí.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 20. 3. 2022
Text: Římanům 2,12–16