Pohled do budoucnosti, 2. část: Záchrana spravedlivého (Žalm 37,23–40)

Pohled do budoucnosti, 2. část: Záchrana spravedlivého (Žalm 37,23–40)

Druhá část 37. žalmu nás učí jistotě v Božím zabezpečení uprostřed časů zkoušek a o tom, že jen Bůh zjedná dokonalou spravedlnost pro všechny. Spravedlivým odměna, ničemům trest.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 13. 3. 2022
Text: Žalm 37,23–40