Pohled do budoucnosti, 1. část: Pád ničemy (Žalm 37,1–22)

Pohled do budoucnosti, 1. část: Pád ničemy (Žalm 37,1–22)

Bůh nás prostřednictvím žalmu 37 vede k tomu, abychom hleděli kupředu do budoucnosti na naplnění Božích zaslíbení. Nedívejme se na vzestup ničemů ani s hněvem, ani se závistí, ale ani se strachem.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 6. 3. 2022
Text: Žalm 37,1–22