Muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev! (Efezským 5,25–33)

Muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev! (Efezským 5,25–33)

V našem textu vidíme příkaz pro muže milovat jako Kristus – milovat láskou obětující, posvěcující, pečující a trvalou.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 27. 2. 2022
Text: Efezským 5,25–33