Odpuzující náboženství (Římanům 2,16–24)

Odpuzující náboženství (Římanům 2,16–24)

Pavel se v tomto textu zaměřuje především na předpoklad, že každé náboženství, které není založeno na evangeliu Ježíše Krista a nepřináší poslušnost Ježíši Kristu, zatracuje své stoupence, odpuzuje nevěřící a hněvá Boha.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 27. 3. 2022
Text: Římanům 2,16–24