Členství 3: Křesťané, poddejte se věrným vůdcům (Židům 13,17)

Členství 3: Křesťané, poddejte se věrným vůdcům (Židům 13,17)

Křesťané musí být poslušní svým vůdcům, kteří se o ně starají, aby jejich služba byla radostná a jim ku prospěchu.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 29. 1. 2023
Text: Židům 13,17