Varování před posledním soudem (Římanům 2,5–6)

Varování před posledním soudem (Římanům 2,5–6)

Jen málokdo z nás věnuje dostatek času úvahám o dnu, kdy staneme před Ježíšem Kristem, aby nás soudil. I jako věřící můžeme žít jako praktičtí ateisté, soustředění na tento den, na tento život, na tento svět. Proto musíme pečlivě studovat, co Boží slovo říká o posledním soudu. V těchto verších se dozvíme pět pravd o Božím soudu, které by nás všechny měly přimět k tomu, abychom se zastavili a zamysleli se nad svým věčným osudem.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 13. 2. 2022
Text: Římanům 2,5–6