Úvod k listu Římanům (Římanům 1,1–7)

Úvod k listu Římanům (Římanům 1,1–7)

Tento dopis je v Novém zákoně pátý ne kvůli chronologii, ale kvůli tomu, že obsahuje nejpodrobnější vysvětlení a pokyny pro církev ohledně evangelia Ježíše Krista. Když církev těmto pravdám nerozumí, její síla je oslabena a její vize je ztracena. Ale když církev může říct s Pavlem, „Ó hlubino bohatství a moudrosti i poznání Božího! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty!“ bude zapálena láskou ke Kristu, vášní pro svatost a horlivostí pro ztracené. Proto toto úvodní kázání vysvětluje důležitost listu Římanům v životě církve.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 3. 1. 2021
Text: Římanům 1,1–7