Nutnost Písma v životě křesťana (2. Timoteovi 3,16–17)

Nutnost Písma v životě křesťana (2. Timoteovi 3,16–17)

Chcete být povzbuzeni k tomu, abyste upřednostňovali Boží slovo ve svém životě? Abyste měli jako největší prioritu v roce 2021 čtení Bible, studium Bibli, rozjímání nad Biblí i učení se veršů i celých knih Bible? Druhý List Timoteovi 3,16 a 17 dává tři důvody, proč Bible musí být prioritou každý den vašeho života: kvůli podstatě Písma, užitečnosti Písma a cíli Písma.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 27. 12. 2020
Text: 2. Timoteovi 3,16–17