Pravé pochopení Vánoc (Filipským 2,1–11)

Pravé pochopení Vánoc (Filipským 2,1–11)

Pro křesťany otázka, „o čem jsou Vánoce“, je docela jednoduchá. Dobře víme, proč je oslavujeme. Ale pravé pochopení Vánoc také není o tom, jestli víme, kde se Ježíš narodil, kolik mudrců Ho navštívilo, nebo jaký král Ho chtěl zabít. Pravé měřítko toho, jak opravdu dobře chápeme Vánoce, je v něčem jiném. Filipským 2,1-11 poskytuje náhled, kterým můžeme hodnotit, jestli my, jako biblicky vzdělaní křesťané, skutečně chápeme Vánoce.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vánoční bohoslužba
Datum: 20. 12. 2020
Text: Filipským 2,1–11