Nezastavitelná moc evangelia (Římanům 1,1a)

Nezastavitelná moc evangelia (Římanům 1,1a)

Ze všech lidí, Saul z Tarsu byl absolutně poslední, který se mohl stát otrokem Krista Ježíše, povolaným apoštolem, odděleným pro Boží evangelium. V Římanům 1,1 vidíme, že skrze moc evangelia Bůh může zachránit nejzatvrzelejší hříšníky i ty nejvíc odolávající lidi ze všech.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 10. 1. 2021
Text: Římanům 1,1a