Doulos (Římanům 1,1b)

Doulos (Římanům 1,1b)

Pokud jste křesťan víc než pár let, pravděpodobně znáte toto řecké slovo δοῦλος, což znamená otrok—osoba, která je právním vlastnictvím jiné osoby a je nucená ji poslouchat. V Římanům 1,1 se apoštol Pavel nazývá otrokem Krista Ježíše. Co tím myslel? A proč být Kristovým otrokem je jeden z nejlepšísh způsobů, jak definovat křesťana? Uvidíte v tomto studiu.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 17. 1. 2020
Text: Římanům 1,1b