Povolaný apoštol (Římanům 1,1c)

Povolaný apoštol (Římanům 1,1c)

Každý zná slovo apoštol, a každý ví, kdo byli apoštolové. Nemůžeme ale brát za samozřejmost, že opravdu chápeme, co znamená být apoštolem. Špatné pochopení tohoto slova působí zmatek v dnešní církvi. V tomto kázání se učíme, kdo byli apoštolové, jaké kvalifikace člověk musel mít, a proč neexistuje nic takového jako apoštolská posloupnost.


Kazatel:
Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 24. 1. 2021
Text: Římanům 1,1c