Důvod, proč evangelium je dobré (Římanům 1,1d)

Důvod, proč evangelium je dobré (Římanům 1,1d)

Evangelium znamená „dobrá zpráva“. Jedním z největších nebezpečí v církvi je považovat evangelium za samozřejmost a žít jako by to byla jen zajímavá zpráva. V Římanům 1,1–3 apoštol Pavel vysvětluje tři důvody, proč evangelium je skutečně dobré a proč musíme žít jakoby to byla nejlepší zpráva ze všech.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 31. 1. 2021
Text: Římanům 1,1d