Pokoj pod palbou (Žalm 35)

Pokoj pod palbou (Žalm 35)

V žalmu 35 nás David učí, jak navzdory bezdůvodným útokům nepřátel lze zachovat v srdci pokoj. Jeho poučení je prosté, v čase útoků a lživých obvinění prosme Boha, aby On vedl boj proti našim pronásledovatelům, držte svou bezúhonnost a stůjme pevně v pokoji, který nám dal skrze svého Syna.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 7. 2. 2021
Text: Žalm 35