Upřeně hledíce k Ježíši (Židům 12,1–3)

Upřeně hledíce k Ježíši (Židům 12,1–3)

Dokonalé Boží slovo nám zjevuje potřebu vytrvat v křesťanském životě, a nejenže jasně ukazuje naši odpovědnost za vytrvalý běh a povzbuzuje nás k postupu vpřed, ale také nám dokonale ukazuje, že způsob, jak vytrvat v běhu křesťanského života, spočívá v neustálém vzhlížení k Ježíši, našemu věčnému a nezměnitelnému Spasiteli.

Kazatel: Matthew Smith
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 25. 12. 2022
Text: Židům 12,1–3