Těžká kázeň hříchu, lehkost odpuštění (Žalm 38)

Těžká kázeň hříchu, lehkost odpuštění (Žalm 38)

Žalm 38 nás učí, jak Bůh dokáže mocně pracovat v našich životech, aby vykořenil hřích. Je to dobré dílo, které nás vede k růstu ve svatosti. David byl Bohem kázněn psychickou i fyzickou bolestí pro svůj hřích, opuštěn blízkými, tísněn nepřáteli, nakonec vyznal svůj hřích a upnul svou důvěru k Bohu pro vysvobození. A to je výsledek, který vede k našemu prospěchu a k Boží slávě.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 29. 5. 2022
Text: Žalm 38