Boží nepominutelná věrnost (Římanům 3,1–4)

Boží nepominutelná věrnost (Římanům 3,1–4)

Svět se snaží obvinit Boha z nespravedlnosti. Křesťané však často obviňují Boha z nevěry. V listu Římanům 3,1-4 nám apoštol Pavel ukazuje, že pravda je opačná. Bůh je vždy věrný a nic, ani náš vlastní hřích, nemůže zvrátit jeho smluvní lásku.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 21. 5. 2022
Text: Římanům 3,1–4