Proč chválíme: Práce trojjediného Boha v našem spasení

Proč chválíme: Práce trojjediného Boha v našem spasení

Proč mají někteří křesťané větší touhu po Bohu než ostatní? V Efeským 1. kapitole nám Pavel vysvětluje, že míra, do které rozumíme Boží práci ve svém spasení, je mírou, do které budeme chválit Boha a žít pro Něj. Touhou křesťanského života, palivem chval a uctívání není nic víc než pochopení evangelia Ježíše Krista. Pokud Boha chceme chválit, musíme chápat, že Bůh Otec plánoval naše spasení. A k čemu nás vyvolil Bůh? „Abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.“ Bůh nás vyvolil ke svatosti, právě kvůli tomu, že jsme nebyli svatí. Ale pokud jsme vyvolení, tak budeme i svatí.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 1. 9. 2019
Text: Efeským 1,3–14