Pokušitel, pokušení a pád (Genesis 3,1–7)

Pokušitel, pokušení a pád (Genesis 3,1–7)

To, co se stalo Evě a Adamovi, se děje dodnes. Naivní lidé padají do stejné pasti znovu a znovu a dovolují, aby byli duchovně zneužíváni, protože neznají Satanovu taktiku ani sílu svého hříšného těla. V knize Genesis 3,1-7 si ukážeme šest principů, které nám pomohou v boji proti pokušení.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 28. 2. 2021
Text: Genesis 3,1–7