Boží svébytnost a svrchovanost

Boží svébytnost a svrchovanost

Duchovní život začíná poznáním Boha a pokračuje poznáváním Boha, a proto je důležité se zabývat Božími atributy. Boží svébytnos ukazuje na to, že Bůh je dostatečný sám v sobě, nezávislý na svém stvoření. Boží svrchovanost představuje Boha, který má nejvyšší autoritu nade vším, kterou také aktivně uplatňuje. Tyto vlastnosti nás vedou k bázni před Bohem, ale také ku pokoji a bezpečí za všech okolností.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 21. 2. 2021
Text: Různé texty