Přesnost evangelia Ježíše Krista (Římanům 1,3–4)

Přesnost evangelia Ježíše Krista (Římanům 1,3–4)

Jan Kalvín napsal, „Toto je pozoruhodná pasáž, kterou se učíme, že celé evangelium je zahrnuto v Kristu, takže pokud někdo odstraní jeden krok od Krista, stáhne se z evangelia.“ V Římanům 1,3-4 nám Pavel ukazuje, jak přesné je evangelium a jak přesná musí být naše doktrína o Ježíši Kristu.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 7. 3. 2021
Text: Římanům 1,3–4