Pod tíhou Božího káznění (Žalm 39)

Pod tíhou Božího káznění (Žalm 39)

Žalm 39 nás učí, že lidský život je krátký a pomíjivý a hřích jej jen ničí. Proto je potřeba hříchy vyznávat. A když nás Bůh začne káznit spolehněme na Kristovu oběť na kříži a prosme u Boha o úlevu.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 21. 8. 2022
Text: Žalm 39