Pavlovo vyznání (1. Timoteovi 1,15–17)

Pavlovo vyznání (1. Timoteovi 1,15–17)

Apoštol Pavel byl jeden z největších pronásledovatelů křesťanů, ale jeho srdce bylo úplně proměněné Boží milostí. Když Pavel nad svým svědectvím přemýšlel v prvním listu Timoteovi, šel příkladem pro nás, jak bychom měli mít pohled na svá svědectví spasení. Pavel:

1. Byl vděčný.
2. Pochopil, proč přišel Ježíš.
3. Chvalil Boha.

Kazatel: Josh Richert
Tlumočník: Antonín Leitner
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 17. 6. 2018
Text: 1. Timoteovi 1,15–17